Misija i vizija

Naša misija je očuvanje zdravlja. Svjetska je praksa pokazala da je jedan od najboljih načina da ostanemo zdravi prevencija. Kako bismo bili uspješni u prevenciji, naša svakodnevna zadaća je podizati svijest ljudi o brizi za vlastito zdravlje, naučiti ih zdravom načinu života, prepoznavanju rizičnih faktora, potrebi preventivnih pregleda, posebice ciljanih preventivnih pregleda usmjerenih bolestima koji su najčešći uzročnici pobola i smrti u suvremenom svijetu.

Sistematski pregled je cjelovit pregled našeg tijela i njegove funkcije. Obuhvaća bazične pretrage, dakle one bez kojih se ne može, te se nadograđuje i individualizira ovisno o genetskim predispozicijama, rizičnim faktorima, dobi i spolu. Formiranjem novog i sveobuhvatnog pogleda na zdravlje, omogućit ćemo Vam duži, kvalitetniji i sretniji život.