Organizacijsku strukturu Poliklinike Sunce-Agram čini Upravno vijeće, Stručno vijeće te Ravnateljstvo Poliklinike Sunce-Agram.

UPRAVNO VIJEĆE
 • Mladen Jukić, predsjednik
 • Eva Jendriš Škrljak, članica
 • Almad Redžić, član
STRUČNO VIJEĆE
 • prof. dr. Lidija Licender-Cvijetić, predsjednica
 • dr. sc. dr. Muris Ibralić, član
 • prim. mr. sc. Nina Jurić, članica
 • prim. dr. Naida Zjajo, članica
 • prim. mr. sci. Sanja Hadžović Šehović, članica
RAVNATELJSTVO
 • Taib Delić, glavni ravnatelj
 • Nina Jurić, pomoćnica glavnog ravnatelja
 • Sanela Balićevac, glavna medicinska sestra
 • Belma Omerbegović, šefica računovodstva