Poliklinika Sunce Odjel Ginekologija

U Poliklinici Sunce odjel ginekologije je opremljen najsuvremenijim ultrazvučnim uređajima koji omogućuju brzu dijagnostiku patologije ženskog spolnog sustava. Od postavljanja sumnje do konačne dijagnoze potrebno je kratko vrijeme. Svakodnevna suradnja s drugim medicinskim djelatnostima unutar poliklinike i individualiziran pristup pacijentu omogućuje nam tu posebnost.

 

Uska suradnja s medicinskim laboratorijem u izradi i praćenju tumorskih biljega te suradnja s odjelom radiologije gdje smo, između ostalog, razvili magnetsku rezonanciju male zdjelice s kontrastom, omogućuje ostavljanje dijagnoze unutar 24 sata i, u slučaju potrebe, upućivanje na bolničko liječenje.

 

Ginekološkim pregledima i uzimanjem PAPA testa koji služi kao probir u dijagnostici cervikalnog karcinoma, zajedno s našim citolozima sudjelujemo u prevenciji karcinoma vrata maternice.

prikaži sve...

Kod već postavljene dijagnoze cervikalnih intraepitelnih promjena (CIN I, CIN II, CIN III), vođeni smjernicama i postupcima Hrvatskog društva za ginekologiju i opstetriciju, imamo na raspolaganju ostale dijagnostičke i terapijska metode. Kolposkopija vrata maternice i biopsija bioptičkim kliještima ili LETZ biopsija, omogućuju nam bolji uvid jer se dobiveni materijal šalje na patohistološku analizu. Na raspolaganju nam stoji i LETZ konizacija, metoda koja najčešće dovodi do izlječenja. Ovdje treba istaknuti i uzimanje PAPA obrisaka vuve te vulvoskopiju i biopsiju vulve.

 

Ginekolozi u našoj Poliklinici obavljaju usluge ambulantnih zahvata iz područja male kirurgije (ablacije polipa vrata maternice, ekskohleacije, frakcionirane kiretaže, biopsije endometrija, uterobrush, odstranjenje tumorskih tvorbi vulve i vagine, odstranjenje kondiloma, itd.).

 

Aktivno i savjetodavno sudjelujemo u obradi i rješavanju problema bračne neplodnosti i planiranja obitelji. Koristimo cijelu paletu dijagnostičkih i terapijskih postupaka (laboratorijska i mikrobiološka obrada oba partnera, folikulometrija, tempiranje, stimulacija ovulacije, urološka obrada, itd.).

 

U suradnji s radiološkim odjelom radimo radiološku histerosalpingografiju (RTGHSG) koja je najkvalitetnija dijagnostička, a ujedno i terapijska metoda u evaluaciji prohodnosti jajovoda i obradi steriliteta. Također obavljamo uslugu i ultrazvučne (UZV) prohodnosti jajovoda. Osim žena u reproduktivnom razdoblju, bavimo se obradom i rješavanjem problema u menopauzi te planiranjem hormonskog nadomjesnog liječenja. Provodimo predkoncepcijsko savjetovanje za parove koji planiraju trudnoću te se u kontroli trudnoće vodimo principima moderne antenatalne skrbi što uključuje traženje i dijagnostiku preegzistentnih bolesti trudnice (šećerna bolest, srčane bolesti, hipertenzija, kronične infekcije, itd.) u uskoj suradnji s našim internistima i endokrinolozima. Tu je važno i prepoznavanje te liječenje poremećaja zdravlja trudnice vezanih za trudnoću (prijeteći pobačaj, prijeteći prijevremeni porođaj, preeklampsija, uroinfekcije, itd.).

 

Suvremena ultrazvučna dijagnostika nam omogućuje rano prepoznavanje fetalnih komplikcija (ultrazvučna dijagnostika fetalnih malformacija, zastoj u rastu, infekcije, itd.). Ultrazvučni pregledi se provode kod svih trudnica i čine redovit (probirni) pregled tijekom nadzora trudnoće, dakle u niskorizičnoj populaciji. Pregledi uključuju ispitivanja za potvrdu normalnog razvoja trudnoće i rano otkrivanje poremećaja. Drugu skupinu čine ciljani ili odabrani pregledi i provode se kod trudnica s povećanim rizikom i opterećenom anamnezom (3D, 4D, obojeni dopler).

 

U Poliklinici Sunce rade se i rani neinvazivni testovi probira fetalnih anomalija koji uključuju rani kombinirani probir (ultrazvuk + biokemijski biljezi) u suradnji s našim laboratorijem, čiji su rezutati gotovi isti dan te NIFTY test (analiza fetalne DNA u krvi majke), čiji su rezultati gotovi unutar deset dana.

 

S populacijom mlađih žena i adolescentica radimo na savjetovanju zaštite od spolnih bolesti i odgovornom spolnom ponašanju. Ukoliko je to potrebno, ginekolozi Poliklinike Sunce individualnim pristupom, zajedno s kolegama drugih specijalnosti u stalnom su kontaktu sa svojim pacijenticama i trudnicama te su dostupni za savjetovanje i rješavanje zdravstvenih problema.

Medicinske sestre

  • KRISTINA VLADIĆ, viša medicinska sestra
  • BOŽICA BLAŽON, medicinska sestra
  • NIKOLINA CIBAN, medicinska sestra
  • MILICA MRVOŠ, medicinska sestra
  • DALMA SAJKO, medicinska sestra
  • VIŠNJA ŠINJORI, medicinska sestra
  • DUBRAVKA VIDAKOVIĆ, medicinska sestra