U laboratorijskoj dijagnostici prvi i najvažniji korak je kontakt s pacijentom, kada se vadi krv ili preuzima neki drugi uzorak. Priprema pacijenta prije uzorkovanja, koji put je iznimno važna za točnost i pouzdanost laboratorijskih rezultata, nakon toga „obrada“ pacijenta je tek započela. Tijekom obrade ćemo analizirati Vaše uzorke, vodeći računa o točnosti, brzini te pouzdanosti i na kraju unijeti rezultate u laboratorijski nalaz. Svaka obrada je, više ili manje, put u nepoznato. Tako će Vas nalazi koji put umiriti, a ponekad zabrinuti. Ipak, izuzetno je važno povjerenje koje nam dajete u trenutku kada se odlučujete za naš laboratorij i stručni tim. To nas obvezuje da postupamo s Vašim uzorcima i rezultatima s punim povjerenjem štiteći Vaša prava i povjerljivost Vaših medicinskih podataka.

prikaži sve...

Laboratorijska dijagnostika je analitička grana medicine koja omogućuje da analizom lako dostupnih uzoraka, kao što su krv, mokraća i stolica, doznamo vrijedne informacije o zdravlju i bolesti pojedinih organa, poput srca, bubrega i jetra ili organizma u cijelosti. Osim što je dijagnostička disciplina, laboratorijska dijagnostika omogućuje predviđanje i usmjeravanje daljnjeg postupanja, odnosno prognozu tijeka bolesti kao i praćenje učinaka liječenja. Najveći broj odluka u medicini i zdravstvenoj zaštiti donosi se na temelju laboratorijskih nalaza. Analiza tjelesnih tekućina i uzoraka često nam omogućuje da „vidimo“ ono što još nije vidljivo okom ili nekom drugom dijagnostičkom tehnikom. Kao i u mnogim drugim područjima medicine, laboratorijska dijagnostika ponekad daje jednostavne odgovore na neka pitanja o zdravlju i bolesti, međutim, u većini slučajeva radi se o složenoj analizi laboratorijskih rezultata za koju je potrebna konzultacija i mišljenje liječnika. Zbog toga je laboratorijska dijagnostika usko povezana s drugim granama medicine kao što su interna medicina, endokrinologija, ginekologija i dr.