Radiološka dijagnostika je grana medicine koja pomoću različitih uređaja na bazi ionizirajućeg zračenja, ultrazvuka i magnetne rezonancije dijagnosticira bolesti svih organskih sustava ljudskog organizma. Radiologija Poliklinike Sunce koristi vrhunsku tehnologiju pomoću koje Vam pruža lepezu svih radioloških dijagnostičkih postupaka. Pristup pacijentu je individualan, a odabir radiološkog pregleda ovisi o stanju i dobi pacijenta.

Posebnost Poliklinike Sunce je pružanje najvišeg standarda usluge u području ranog otkrivanja najvažnijih bolesti današnjice koje uzrokuju glavninu prijevremene smrtnosti u općoj populaciji. Sukladno tome pružamo preventivne preglede u sklopu probirnog programa za kardiovaskularne bolesti, probirnog MSCT pluća, probirnog MR abdomena te probirnog MR dojke.

Kao još jedna prepoznata posebnost naše poliklinike je MSCT-koronarografija, koju smo prije više od 7 godina uveli u Hrvatsku kao neinvazivnu metodu za dijagnostiku kardiovaskularnih bolesti. S više od 6000 pacijenata koje smo u ovom periodu obradili spomenutom metodom predstavljamo centar s najvećim iskustvom u ovom području ne samo u našoj zemlji, već i u široj regiji.

Naš radiološki odjel organiziran je sukladno najsuvremenijim standardima te se usluga pruža po načelu sustavne radiologije, što znači da se posebno educirani stručni timovi bave dijagnostikom točno određenih organskih sustava, npr. oslikavanjem srca i krvnih žila, mozga i kralježnice, kostiju i zglobova, abdomena i zdjelice, itd.

Radiološki tim Poliklinike Sunce sa svojom specijalističkom i subspecijalističkom ekspertizom stoji Vam na raspolaganju.

Inženjeri radiologije

 • MARIO ZRNO, inž. med. radiologije
 • DANIJEL DELIBAŠIĆ, inž. med. radiologije
 • LAHORKA DERVIŠAGIĆ, inž. med. radiologije
 • MARINA DRAGAŠ, inž. med. radiologije
 • KREŠIMIR GAĆINA, inž. med. radiologije
 • MORANA GRGIĆ MIHALDINEC, inž. med. radiologije
 • HRVOJE JERKOVIĆ, inž. med. radiologije
 • NIKOLINA JUNAČKO, inž. med. radiologije
 • FRANO LOVRIĆ, inž. med. radiologije
 • MAJA MARASOVIĆ, inž. med. radiologije
 • DOMAGOJ MIHALDINEC, inž. med. radiologije
 • MARIJANA PRCELA, inž. med. radiologije
 • RANKO SLIJEPČEVIĆ, inž. med. radiologije
 • GORDANA ŠKVARIĆ, inž. med. radiologije
 • NADA TEŽAČKI, inž. med. radiologije

CT dijagnostika

MR dijagnostika

RTG dijagnostika

UZV dijagnostika