Radiološka dijagnostika je grana medicine koja pomoću različitih uređaja na bazi ionizirajućeg zračenja, ultrazvuka i magnetne rezonancije dijagnosticira bolesti svih organskih sustava ljudskog organizma. Radiologija Poliklinike Sunce AGRAM koristi vrhunsku tehnologiju pomoću koje Vam pruža lepezu svih radioloških dijagnostičkih postupaka. Pristup pacijentu je individualan, a odabir radiološkog pregleda ovisi o stanju i dobi pacijenta.

Posebnost Poliklinike Sunce AGRAM je pružanje najvišeg standarda usluge u području ranog otkrivanja najvažnijih bolesti današnjice koje uzrokuju glavninu prijevremene smrtnosti u općoj populaciji. Sukladno tome pružamo preventivne preglede u sklopu probirnog programa za kardiovaskularne bolesti, probirnog MSCT pluća, probirnog MR abdomena te probirnog MR dojke.

Naš radiološki odjel organiziran je sukladno najsuvremenijim standardima te se usluga pruža po načelu sustavne radiologije, što znači da se posebno educirani stručni timovi bave dijagnostikom točno određenih organskih sustava, npr. oslikavanjem srca i krvnih žila, mozga i kralježnice, kostiju i zglobova, abdomena i zdjelice, itd.

Radiološki tim Poliklinike Sunce sa svojom specijalističkom i subspecijalističkom ekspertizom stoji Vam na raspolaganju.