Koje su vrste i cijene sistematskih pregleda u Poliklinici Sunce-Agram?

Osnovni sistematski pregled za žene po cijeni od 300,00 KM koji uključuje:

pregled interniste, EKG, RTG srca i pluća (na indikaciju), pregled dojki (UZV ili mamografija, ovisno o dobi), kompletna ginekološka obrada (pregled, PAPA, UZV), UZV abdomena, laboratorijska obrada (kompletna krvna slika, CRP, glukoza, kreatinin, urati, bilirubin, kolesterol, HDL, LDL, trigliceridi, AST, ALT, ALP, GGT, K, Na i analiza urina)

 

I. Menadžerski pregled za žene po cijeni od 700,00 KM koji uključuje:

pregled interniste, EKG, RTG srca i pluća (na indikaciju), pregled dojki (UZV ili mamografija, ovisno o dobi), kompletna ginekološka obrada (pregled, PAPA, UZV), UZV abdomena, kolor dopler karotida, UZV srca, ergometrija, pregled oftalmologa, laboratorijska obrada (kompletna krvna slika, CRP, glukoza, kreatinin, urati, bilirubin, kolesterol, HDL, LDL, trigliceridi, AST, ALT, ALP, GGT, K i Na, Helicobacter pylori – antigen, TSH, test na okultno krvarenje i analiza urina)

 

II. Menadžerski pregled za žene po cijeni od 900,00 KM koji uključuje:

pregled interniste, EKG, RTG srca i pluća (na indikaciju), pregled dojki (UZV ili mamografija, ovisno o dobi), kompletna ginekološka obrada (pregled, PAPA, UZV), UZV abdomena, MSCT kalcijski score, kolor dopler karotida, UZV srca, ergometrija, pregled oftalmologa, laboratorijska obrada (kompletna krvna slika, CRP, glukoza, kreatinin, urati, bilirubin, kolesterol, HDL, LDL,trigliceridi, AST, ALT, ALP, GGT, K, Na, Helicobacter pylori – antigen, TSH, test na okultno krvarenje i analiza urina)

 

Osnovni sistematski pregled za muškarce po cijeni od 250,00 KM koji uključuje:

pregled interniste, EKG, RTG srca i pluća (na indikaciju), UZV abdomena, UZV prostate, PSA – tumorski biljeg prostate, laboratorijska obrada (kompletna krvna slika, CRP, glukoza, kreatinin, urati, bilirubin, kolesterol, HDL,LDL, trigliceridi, AST, ALT, ALP, GGT, K, Na i analiza urina)

 

I. Menadžerski pregled za muškarce po cijeni od 600,00 KM koji uključuje:

pregled interniste, EKG, RTG srca i pluća (na indikaciju), UZV abdomena, UZV zdjelice, PSA – tumorski biljeg prostate, kolor dopler karotida, UZV srca, ergometrija, pregled oftalmologa, laboratorijska obrada (kompletna krvna slika, CRP, glukoza, kreatinin, urati, bilirubin, kolesterol, HDL, LDL, trigliceridi, AST, ALT, ALP, GGT, K, Na, Helicobacter pylori – antigen, TSH, test na okultno krvarenje i analiza urina)

 

II. Menadžerski pregled za muškarce po cijeni od 800,00 KM koji uključuje:

pregled interniste, EKG, RTG srca i pluća (na indikaciju), UZV abdomena, UZV zdjelice, PSA – tumorski biljeg prostate, MSCT kalcijski score, kolor dopler karotida, UZV srca, ergometrija, pregled oftalmologa, laboratorijska obrada (kompletna krvna slika, CRP, glukoza, kreatinin, urati, bilirubin, kolesterol, HDL, LDL, trigliceridi, AST, ALT, ALP, GGT, K, Na, Helicobacter pylori – antigen, TSH, test na okultno krvarenje i analiza urina).

Koliko traje sistematski pregled i je li potrebno poštovati zakazani termin?

Standardni sistematski pregled traje od dva do tri sata, a menadžerski od tri do četiri sata te je potrebno poštovati zakazani termin jer je to najviše u interesu Vas korisnika.

Mogu li u Poliklinici Sunce-Agram sve usluge sistematskog pregleda obaviti u jednom danu?

Da, sve usluge iz sistematskog pregleda mogu se obaviti na jednom mjestu i u jednom danu.

Je li za usluge iz laboratorijske dijagnostike potrebna prethodna narudžba?

Ne, usluge laboratorijske dijagnostike se mogu obaviti bez prethodne narudžbe svaki radni dan, a nalazi se u pravilu izdaju unutar dva sata.

Ima li Poliklinici Sunce-Agram ugovor sa Zavodom zdravstveng osiguranja i mogu li se usluge obaviti na uputnicu ZZO-a?

Poliklinici Sunce-Agram nema ugovor sa ZZO-a i usluge se ne pružaju na uputnice.

Obavljaju li se usluge iz radiološke djelatnosti na digitalnim uređajima i izdaju li se snimke na CD-u?

Da, svi radiološki uređaji u Poliklinici Sunce-Agram su digitalni.

Šta je polica Dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja (DZO)?

Sve o policama DZO-a i pravima po njima, možete pronaći na internetskim stranicama osiguravatelja BSO i EUROHERC OSIGURANJA.